310 435
Minh Đức. 14:54:07 15-12-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 2787.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

HT. Giác Nhân nói về giá trị thiết thực của người xuất gia qua kinh Sa Môn Quả

HT. Giác Nhân nói về giá trị thiết thực của người xuất gia qua kinh Sa Môn QuảNgày 8/11/Mậu Tuất (nhằm ngày 14/12/2018), tại Tổ đình Minh Đăng Quang, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, HT. Giác Nhân – Uỷ Viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Giáo Thọ khoá tu đã thăm và hướng dẫn bài Kinh Sa Môn Quả số 27 trong kinh Trường A Hàm đến với chư hành giả nhân khoá tu Truyền thống Khất sĩ lần 27.

Hoà thượng hướng dẫn cho chư hành giả học tập từ bài kinh Sa Môn Quả để thấy lợi ích thiết thực hạnh của vị xuất gia giải thoát. Người tu theo giáo pháp Phật thì phải thu thúc bởi giới bổn, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, tiết độ trong ăn uống, … đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Đây là bước đầu tiên, quan trọng để định và tuệ phát sinh, như trong kinh có dạy: “Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và biết tri túc.” Quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn được tiếp nối khi đã hoàn bị về giới là đoạn trừ năm chướng ngại, là: tham dục, sân hận, hôn trầm (thuỵ miên), trạo cử (hối tiếc), nghi ngờ.

Sau đó, vị xuất gia thành tựu các tầng thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, cũng như đạt các loại thần thông, cuối cùng chứng được tam minh nhờ vào tâm đã thuần thục, nhu nhuyến, “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh, trí huệ về sanh tử của chúng sanh, và lậu tận trí.”

Hoà thượng đã dẫn chứng những lời dạy trong các bài Văn Uyển, bài Kệ của đức Tổ sư, quý đức Thầy để hướng dẫn pháp tu cho chư hành giả. Và những lời dạy ấy phù hợp với kinh văn, lời Phật dạy.

Với sự nỗ lực, chuyên cần tu tập đúng theo lộ trình mà đức Thế Tôn đã dạy, và đức Tổ sư đã nối truyền, dẫn dắt thì chư hành giả sẽ thành tựu mục tiêu giải thoát thiết thực hiện tại của người xuất gia, như đức Thế Tôn đã khẳng định với vua A Xà Thế: “Này Ðại vương, không có một quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn nào vi diệu và thù thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn này.

Tuệ Mãn - http://www.daophatkhatsi.vn

Chia sẻ với bạn bè qua:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn