Phiên bản PC

Thực hành thiền, ứng dụng và phổ biến phương pháp giáo dục Phật giáo trong xã hội hiện đại

Mục tiêu cao nhất của thiền trong nền giáo dục Phật giáo là giúp con người đạt được trí ...

Vì mẹ chỉ còn một con mắt

Mẹ tôi chỉ còn một bên mắt. Tôi ghét điều đó, và vì thế tôi ghét luôn cả mẹ. Mẹ có ...