Phiên bản PC
Đăk Mil: Lớp Giáo lý Phật học tại chùa Hoa Nghiêm
1530450748 (GMT+7)

Tối qua, thứ 7 ngày 30/6/2018, tại chùa Hoa Nghiêm lớp Giáo lý căn bản dành cho Phật tử được ĐĐ. Thích Giác Nhường - Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh quang lâm giảng bài cho các Phật tử trong lớp học này.
Lớp học được TT.Thích Quảng Tuấn – trụ trì bổn tự, mở ra nhằm giúp Phật tử hiểu về giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời hướng dẫn quý Phật tử ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hằng ngày, tránh xa các hiện tượng mê tín dị đoan.
Được biết, lớp Giáo lý Phật học này sẽ học vào mỗi thứ bảy hằng tuần, và thời gian học lâu dài với các nội dung: lịch sử, gi áo lý căn bản, Phật học ứng dụng, v.v…
Đây là lớp học bổ ích cho Phật tử tại gia, nhất là cách giảng dạy sao cho Phật tử hiểu bài và nhớ bài tại lớp, vì đa số là Phật tử lớn tuổi.

Tin: Ngọc Đạt Online

Các tin đã đăng: