710 993
06:32:46 10-04-2018 (GMT+7)
Cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hòa thượng là một nhân cách đạo đức an tịnh, là một tấm gương sáng ngời về hạnh khiêm cung, nhẹ ... Xem tiếp...
21:47:40 07-04-2018 (GMT+7)
Công hạnh và đạo phong của Trưởng lão là tấm gương sáng cho hàng môn đồ đệ tử noi theo tu tập. Mặc dù hôm nay hình bóng Ngài không còn ... Xem tiếp...
04:38:17 04-04-2018 (GMT+7)
Trưởng lão Giác Phúc thế danh là Trần Viết Trấp, sinh ngày 28 tháng 0l năm 1924, tại Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ... Xem tiếp...
05:07:33 23-03-2018 (GMT+7)
Ngài sinh trưởng trong một gia đình nông dân nhân hậu có nề nếp nho phong. Thân mẫu mất lúc Ngài mới hơn 3 tháng tuổi, nên được bà nội ... Xem tiếp...
05:05:22 23-03-2018 (GMT+7)
Ngài sinh trưởng trong một gia đình nông dân, tánh tình chơn chất thuần hậu. Năm lên 7 tuổi, Ngài được cha mẹ cho vào trường học chữ, nhưng ... Xem tiếp...
20:40:50 10-03-2018 (GMT+7)
ổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh năm 1923, tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh ... Xem tiếp...
20:34:55 10-03-2018 (GMT+7)
Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên dưới 2000 năm và đã thấm sâu trong lòng dân tộc Việt. Khoảng giữa thế kỷ XX, tại miền Nam Việt Nam, ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn