710 173
06:24:06 02-03-2018 (GMT+7)
Thật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, nên khó có thể nói ... Xem tiếp...
06:22:05 02-03-2018 (GMT+7)
Vì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn