210 302
02:26:03 21-03-2018 (GMT+7)
Mục tiêu cao nhất của thiền trong nền giáo dục Phật giáo là giúp con người đạt được trí tuệ và tự giải thoát mình ra khỏi mọi khổ ... Xem tiбєїp...
13:19:20 01-03-2018 (GMT+7)
Các vị thiền sư Phật Giáo đã nói rất nhiều về cách hành trì Pháp Tứ Niệm Xứ (Satipattana), ngoại trừ người tu sĩ nầy. Cho nên, trong bài ... Xem tiбєїp...
13:15:24 01-03-2018 (GMT+7)
Trước khi giác ngộ, Thế Tôn nhận thấy con đường xuất ly là an tịnh, nhưng lại không cảm thấy phấn khởi. Khi Thế Tôn suy nghĩ đến cùng ... Xem tiбєїp...
CГЎc tin ДГЈ ДДѓng:
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn