810 946
11:00:34 03-04-2019 (GMT+7)
Cuộc đời tu hành của Sùng Tín bao năm dài cũng chỉ giống một ngày, bửa củi, nhóm lửa, gánh nước và nấu cơm. Cứ như vậy lặng lẽ làm ... Xem tiếp...
10:52:50 03-04-2019 (GMT+7)
Hỏi: Ba mẹ tôi lúc nào cũng gây gổ, mâu thuẫn nhau. Cho dù chuyện xảy ra không đang kể, thì ba mẹ cũng la mắng, chửi rủa nhau lớn tiếng. Gia ... Xem tiếp...
21:45:26 22-11-2018 (GMT+7)
Tu Phước là gieo nhiều hạt giống phước đức (punya), như bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, như giúp người và làm những điều lành khác ... Xem tiếp...
09:46:24 20-11-2018 (GMT+7)
Với người muốn mình lợi..., Xem tiếp...
09:16:13 19-11-2018 (GMT+7)
Xưa kia, khi đức Phật ở nước Câu-đàm-di, từng xảy ra một sự kiện, lúc đó các thầy vì một việc nhỏ, bị các vị trì luật phán định ... Xem tiếp...
08:15:26 20-10-2018 (GMT+7)
Không có sự vội vàng, không có mục đích là phải đi cho mau tới, không có từng cái vung tay khi bước đi… Đó là những bước chân khoan thai đi ... Xem tiếp...
08:12:40 20-10-2018 (GMT+7)
Ngoài những thời khóa hành thiền, đi trì bình, nghe pháp… chư hành giả Khóa tu Truyền thống lần thứ 26, đã có những thời khóa thiền tập ... Xem tiếp...
05:59:24 23-03-2018 (GMT+7)
Suốt hơn 45 năm thuyết pháp độ sinh, Thế Tôn đã để lại kho tàng Pháp bảo vô cùng đồ sộ, bao hàm nhiều phương diện đạo đức, xã hội ... Xem tiếp...
05:57:33 23-03-2018 (GMT+7)
Bài viết này chỉ dựa trên cơ sở Kinh tạng Nikàya để làm sáng tỏ lễ cúng thí thực cô hồn, bố thí cho ngạ quỷ vốn có nguồn gốc trong ... Xem tiếp...
06:24:06 02-03-2018 (GMT+7)
Thật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, nên khó có thể nói ... Xem tiếp...
06:22:05 02-03-2018 (GMT+7)
Vì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được ... Xem tiếp...
06:19:45 02-03-2018 (GMT+7)
Khi nói rằng người thi ân và tri ân là hiếm, không có nghĩa là đức Phật đơn giản chỉ phát biểu một sự thật phũ phàng về con người. Hơn ... Xem tiếp...
06:17:12 02-03-2018 (GMT+7)
Sống tỉnh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang ‘sống’. Không để tâm ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 12
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn