Phiên bản PC
Phật giáo Đăk Nông kiết giới An cư
1527987188 (GMT+7)

Sáng ngày 18 tháng 4 năm Mậu Tuất, Tăng Ni trong tỉnh đã tập trung về chùa Hoa Nghiêm (Đắk Mil), tác pháp kiết gới An cư mùa Hạ 2018, PL.2562.
Theo truyền thống Phật giáo, hằng năm chư Tăng, chư Ni mỗi chúng sẽ tập trung tại một trú xứ để an cư tu học trong mùa mưa. Cũng như dưới sự chỉ đạo của chư Tôn đức HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông đã tổ chức ba điểm kiết giới cho chư Tôn đức Tăng Ni tu học. Trong đó, chùa Hoa Nghiêm (Đăk Mil) và chùa Pháp Hoa (Gia Nghĩa) là hai nơi tịnh nghiệp đạo tràng An cư cho chư Tôn đức Tăng và chùa Phước Quang (Đă k Song) là điểm tụng giới Bố tát mỗi tháng hai kỳ cho chư Ni trong tỉnh.
Ban tổ chức cung thỉnh Ban chức sự trường hạ: HT.Thích Châu Quang -  UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lắk, Chứng minh BTS PG tỉnh Đăk Nông làm Thiền chủ Hạ trường; TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông làm Hóa chủ Hạ trường Hoa Nghiêm; ĐĐ.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông làm Hóa chủ Hạ trường Pháp Hoa.
Tại lễ kiết giới khai hạ, HT.Thích Châu Quang cùng đại chúng Tăng Ni niêm hương bạch Phật, bạch Tổ; tác pháp An cư, kiết giới Trường, khai Chung Bản và khai Quá Đường.
Hòa thượng Thiền chủ đã  sách tấn, giáo giới cho toàn thể hội chúng an cư về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kiết hạ an cư đối với đời sống của người xuất gia, thời gian ba tháng chuyên tâm trau dồi giới định tuệ, nền tảng của sự giải thoát và là nơi nền tảng cho sứ giả Như Lai trên con đường giáo hóa độ chúng sanh phụng sự đạo pháp.
Được biết, chư Tôn đức Tăng Ni hành giả kiết giới cấm túc An cư và Tùng hạ tụng giới Bố tát, tổng số là 108 vị, trong đó gồm chư Tôn đức trong và ngoài tỉnh, các chú Sa di, Tiểu tập sự và 22 vị Ni cùng tham gia dự lễ khai hạ.Tin: Ngọc Đạt Online

Các tin đã đăng: